Ukupno prikaza stranice

srijeda, 8. siječnja 2014.

DUHOVNA STRANA MARIHUANE

Relativno je lako dokazati da je marihuana zdrava za tijelo, budući da o njenim fiziološkim koristima objektivno, kao i subjektivno, mogu posvjedočiti oni koji je uzimaju. Psihološka stabilnost, premda ne odveć lako mjerljiva, ovisi o integraciji svjesnog i nesvjesnog toka ideja. Da ponovim, učinak marihuane odgovara prihvatljivom okviru zdrave svjesnosti. Međutim, kad o koristima marihuane govorimo na temelju unutarnjeg tkiva ljudskog roda, tada stupamo na tanak led. S obzirom da se taj unutarnji svijet ne može vidjeti ni izmjeriti, materijalističko gledanje obično ignorira njegovo postojanje.

Na području osobnih vrijednosti marihuana može ponuditi koristi izvan osobnog ega, koje dosežu dimenzije spominjane od strane mistika i svetaca kao vječno prisutno 'sada'. To se iskustvo, slično Maslowljevom „vršnom iskustvu”, odnosi na stanja svijesti neuobičajena za prosječnog čovjeka. Takva ravan nije konkretna, stabilna stvarnost, već se približava intuiciji i ekstazi, a podrazumijeva izvanrednu povezanost sa svim stvorenim. Naše društvo se temelji na uzimanju, a ne na davanju, i premda naše riječi podržavaju vrlinu i ljubav kao istinski vrijedne ciljeve, takvu filozofiju malo tko istinski pokušava živjeti. No, redovito uzimanje marihuane često može pripremiti teren za primanje ovog višeg znanja/razine postojanja.

Viša svijest

Da bi se popeli po ljestvama svijesti ljudskim je bićima potrebna sva pomoć koju uzmognu dobiti. Razine svijesti iznad preokupacije osobnim preživljavanjem i moći za ljudski život nisu neophodne, niti su vidljive iz uobičajenih stanja. Zbog toga što ovi viši stupnjevi svjesnosti ugrožavaju strukturu moći, svi putovi prema njima često bivaju stavljeni izvan zakona...

...Marihuana je danas zabranjena prvenstveno zato što se, tijekom doba materijalizma, duhovne vrijednosti napuštaju. A, ironično, iskustvo uzimanja marihuane tako se gorljivo traži upravo zato što tih vrijednosti u suvremenoj kulturi nedostaje.

Usprkos svim pritiscima kojima je izložena, upotreba konoplje do danas je samo rasla ... i ona je pojedinačno najznačajniji američki poljoprivredni proizvod ... Unutarnji poriv obnove psihološke ravnoteže svojstvene današnjem partnerskom društvu, jednom kad ono pronađe neko pogodno sredstvo, neće biti lako ugušiti. (McKenna)

Redovito uzimanje marihuane razumni je pokušaj prilagodbe koji se događa spontano među određenim marginalnim pripadnicima društva. Bez „evolucijskog skoka” u ljudskim prioritetima opasnost od istrebljenja vrlo je stvarna. Evolucija ljudskih bića treba ići ka širenju svijesti, ili suradnji, kao odgovor na današnje otuđenje.

Znanost o vibraciji

Prije mnogo tisuća godina, u jednom području s gostoljubivom klimom, znanom danas kao kolijevka civilizacije, marihuana se uvelike koristila. Na temelju tog rajskog življenja razvila se duboka duhovna kozmologija. „Znanost o vibraciji” jednako je valjana danas kao što je bila tada, ali napredovanje ka našem današnjem modernom načinu života (udaljenom od viših vrijednosti) isključivalo je interes za nju.

U istočnim znanostima vibracijski ustroj stvorenog svijeta vidljiv je ne samo u kozmosu nego i kroz ljudski oblik, koji se smatra minijaturnim odrazom svemira. Koji god principi vrijedili za makrokozmos i njegove procese, jednako vrijede i za funkcioniranje ljudskoga života. S ovom logikom, te s opsežnim osobnim eksperimentiranjem, otkriveno je da ljudsko tijelo ima spremnik moćne energije polarizirane duž kralježničkog stupa, te podijeljene u dinamički negativan naboj (u podnožju kralježnice) i statičan pozitivni naboj (na vrhu glave) – što je prilično u skladu s magnetizmom i odbijanjem elektromagnetskih polja. Za održavanje organizma koristi se tek neznatni postotak ukupnog naboja, dok ogromni višak potencijalne energije ostaje neiskorišten. Pokrenuti tu mirujuću energiju – prijeći cijeli kralježnički put – najviši je cilj u istočnjačkoj filozofiji.

Uz takvo otpuštanje, uspoređeno s „nuklearnom energijom psihofizičkog sustava” (Saraswati), ljudsko biće može ostvariti svoj pravi potencijal. Uzdizanje ovog naboja slijedi okomiti stup unutar kralježnice, slično načinu na koji elektricitet nastaje duž gromobranske šipke. Tekući prema gore, brzinom svjetlosti, on prolazi kroz kompleksne elektromagnetske centre tijela, odraz gustih stjecišta glavnih živaca i organa. Na Istoku se ti centri nazivaju 'čakre', a odgovaraju načinima ponašanja ili razinama razumijevanja...

...Sve što nagovještava mogućnost psihofizičkog uzdizanja smatra se svetim. Upravo se takvom smatra, i poštuje, marihuana, kao što se vidi u sljedećem citatu iz izvještaja indijske Komisije o lijekovima spravljenim od konoplje: 'Bhang (pripravak od kanabisa; op. prev.) donosi jedinstvo s Božanskim duhom.'

U svim ezoterijskim učenjima evoluciju pojedinca obilježavaju različiti stadiji. 'Teorija o vibraciji' sedmerostruko je uzdizanje koje kreće od najniže ljudske emocije o instinktivnom preživljavanju, smještene na dnu kralježnice, te se uzdiže do najvišeg iskustva čiste svjesnosti, iznad vrha glave, što predstavlja stadije moguće ljudske evolucije. Njeno značenje je, u najvećem dijelu, zaboravljeno. U ovom modelu svaka razina psiho-duhovne angažiranosti ima odgovarajuću energetsku gustoću i geografski položaj ('čakru') u tijelu. Svaka osoba iskazuje određeni stav, prevladavajući način opažanja unutarnjeg i vanjskog svijeta, kao i vrstu djelovanja, ovisno o njegovom/njezinom stadiju evolucije. Na nižim razinama, koje je pomno istraživao Freud, postoji životinjska priroda ('id') koja se bavi isključivo osobnim preživljavanjem. To je točan opis značajki stava obojenog nižom, drugom 'razinom' (čakrom). Freudova istraživanja nisu su bavila pokazivanjem evolucijskih mogućnosti ljudskog roda. Njegovi pacijenti bili su ograničeni svojim ekstremnim patologijama, a njegov vlastiti intelektualni model nije predviđao razvoj onkraj ega, uvijek pokretanog jedino osnovnim željama.

Savjest

S marihuanom otkrivamo nesvjesno kreativno razumijevanje koje je obično skriveno, jer, kao što znamo, energiziranje desne polutke mozga donosi širenje u svijesti (ili 'svjedoka' u svijesti). Povećana aktivnost desne moždane polutke nije jedina zaslužna za širenje svijesti. To je uravnotežujući mod koji nastaje uz dodatnu aktivnost u desnoj polutki – odgovornoj za povišenu svijest...

...Unutar dubljih razina ljudske prirode postoji objektivan, bezvremen, univerzalan osjećaj za dobro i loše. Nažalost, pravila našeg svijeta daleko su od ovog prirođenog, vječnog, unutarnjeg razumijevanja ispravnog djelovanja. Naša unutarnja priroda to može znati, ali naš neuravnoteženi način života ne dopušta da se to i ostvari. S vibracijske točke gledišta to se može shvatiti kao manjak energije, suvišno opiranje ili nizak naboj, a sve to zbog nesklada. Kroz ravnotežu tijekom vremena te s iskrenim interesom marihuana može oživjeti taj 'Centar znanja'. U Teoriji o vibraciji to je šesta razina razvoja, znana i kao 'Centar znanja'. Ono što nazivamo šestim čulom, ili intuicijom, potječe od tog ezoterijskog simbola koji se vrlo često opisuje kao treće oko, smješteno na sredini čela.

Posljedice svijesti

Kao što smo vidjeli, mnogi argumenti protiv marihuane odnose se na nenatjecateljsku prirodu koju ona rađa. Tijekom Vijetnamskog rata jedan od glavnih problema naših vojnika bila je njihova nemogućnost da prihvate okrutnost vlastitih djela. U Aziji naši mladići susretali su marihuanu na svakom uglu (Vijetnamski rat je zapravo bio početak uzimanja marihuane u ovoj zemlji, budući da je to bilo prvi put da joj je bio izložen društveno-ekonomski segment Amerike), a njihova reakcija počesto nije bila u skladu s bezobzirnošću potrebnom u ratu. Mučila ih je vlastita savjest. Stremljenje višim vrijednostima poput suosjećanja, suradnje i obzirnosti jest funkcija ravnoteže i prijetnja militarističkom društvu.

Kad bismo svi mi postali svjesni svoje svijesti tko bi uopće ostao da održava ravnodušnost društvenog poretka? Što više otkrivamo taj duhovni element u vlastitoj prirodi, to osjetljiviji postajemo. Doprinos marihuane razvoju duha je kumulativan. Kako se tjelesne napetosti smanjuju, mentalni strahovi se rastvaraju, krčeći put dubljem uvidu.

Ali, dok se ne naviknemo na izravni učinak (fizička ravnoteža) marihuane na tijelo i prateću nuspojavu (fantastično raspoloženje) marihuane na um, same te promjene dolaze u žarište interesa. Cilj sam po sebi je „fantastično raspoloženje”, a ne razumijevanje i uvid koji se razvijaju dok promijenjeni sklop postaje sve uobičajeniji. Ljudi koji probaju marihuanu i odbace je obično to čine zato što se osjećaju nelagodno i zbunjeno u promijenjenoj, punijoj svijesti. Život im više nije sigurno uokviren rigidnošću društvenih dogmi, već postaje čudnovato veći, svjetliji, puniji, ali i manje ukrotiv, te manje predvidljiv i pun misterije. Umu koji je bio vezan te naviknut na niski naboj ili na prizor bez svjetla proširena se stvarnost vrlo često čini previše energizirana. Svjetlost ga može oslijepiti i dezorijentirati. Tijekom vremena te uz redovito uzimanje, kada ta viša stanja viđenja ne budu više žarišna točka pažnje, tek tada može doći do restrukturiranja vrijednosti.

Holistički okvir tijela/uma/duha

U drevnim filozofijama nije bilo podjele između medicine, psihologije ili religije. Današnje konvencionalne discipline razdvajaju tijelo od uma i nerado priznaju mogućnost postojanja duha. Liječnik se bavi tijelom, psiholog umom, a svećenik pomalo nedohvatljivim pojmom osobne duše. U suprotnosti s tim podjelama, u prevladavajućim vrijednostima uporište je našlo holističko zdravlje (objedinjujući psihologiju, medicinu i duhovno savjetovanje). Crpeći iz mudrosti drevnih civilizacija i pokazujući njegovu valjanost kroz moderne tehnike, ovom je vremenskom periodu dostupan novi potencijal za razumijevanje ljudskoga života. Manje ograničenja, više trpeljivosti, manje straha, više suosjećanja. Sve su to kvalitete više svijesti, a često i efekti dugotrajnijeg uzimanja marihuane.

Bezvremene, više vrijednosti bile su potisnute tijekom širokog raspona onoga što se naziva 'suvremenom' poviješću (otprilike zadnjih 600 godina). Na njihovo mjesto vjerske su institucije postavile pravila koja služe organizacijama i zadovoljstvu raznih družbi, ali nude malo mogućnosti za osobna iskustva radosti. Izgubljena je ezoterijska jezgra spajanja s uzvišenošću, a s njom i metode za postizanje punog razumijevanja. No, po definiciji, istinska religija nastoji povećati mudrost i suosjećanje. Upravo je zato iskustvo marihuane mnogima gotovo religijski doživljaj, jer omogućava smisleniju procjenu cijeloga života kada se razriješe nestabilni elementi osobnosti.

Svekoliko iskustvo, kažu mistici, tek je jedan dio beskrajne slagalice. Znanost neprestano otkriva po jedan djelić mozaika. Ova današnja praksa od drveća ne vidi šumu. Suradnja tijela, uma i duha krajnji je holistički okvir ljudskog potencijala, ali općenito izmiče našem modernom, materijalističkom umu. Marihuanu, drevnu biljku korištenu tisućama godina u starim civilizacijama koje su uživale u blagodatima te integracije, danas koriste iz istog razloga osobe koji uživaju u učinku koji ona ima na njih i na njihov život, iako ne razumiju u potpunosti kako ona djeluje. Nadamo se da smo tu neupućenost barem donekle ublažili.

Pitanje duše

U želji da predstavim svoje holističke ideje umalo sam upala u 'znanstvenu' zamku. Činilo se da ću tek sasvim objektivnom analizom načina na koji marihuana utječe na tijelo i um uspjeti prenijeti ogromne koristi te drevne biljke. Prije pet godina mi je postalo jasno da se objašnjenje nalazi izvan onoga što se objektivno može mjeriti. Kada je jedan poznati izdavač želio otkupiti prava na knjigu Blagotvorna marihuana, uz uvjet da izbacim Duhovno poglavlje (jer je smatrao da se to ne bi svidjelo materijalističkom svjetonazoru), u tom sam trenu uvidjela važnost duhovnog aspekta marihuane i njegovu sam ponudu odbila. Mnogočega u što vjerujem glede misteriozne Božanskosti koja počiva unutar marihuane nisam se ni dotakla.

Pišući ovu knjigu htjela sam objelodaniti odavno zaboravljena iscjeljujuća svojstva marihuane i podijeliti s vama intuitivno znanje koje mi je dodijeljeno u vezi širenja svijesti koje se zbiva kad ju uzimamo s poštovanjem. Ja vjerujem da besmrtna duša orkestrira svakim našim korakom i da je odgovorna za funkcioniranje tijela i uma. Stanje svijesti koje je dostupno kroz marihuanu tek je tračak najdublje ezoterijske istine. To je sjeme jedne još šire spoznaje koja s vremenom raste ka buđenju neprolazne duhovne osnove...

...Prema tantri – najdubljoj religijskoj misli Istoka – treba prigrliti, pa čak i veoma cijeniti svaku metodu kojom možemo otkačiti vlastitu prtljagu. Jednu takvu Svetu pomoć predstavlja i Konoplja.

Uistinu, marihuana vrši najveći utjecaj na dušu, a svi zamršeni, mjerljivi, vidljivi te subjektivni tjelesni i mentalni učinci sekundarni su naspram svjesnog utjecaja i sveznanja Izvora koji se može prenijeti pravom tragaocu putem misterije unutar biljke marihuane.

Tijekom ljudskih kultura od početka pisane povijesti marihuana je bila priznavana i štovana, te periodički zabranjivana i prezirana. U ovom trenutku vremena, napose u proaktivnoj reakciji na mračne snage koje obezvređuju svjesnost razvijanu pomoću marihuane, ponovo se javlja formalizirano, kolektivno poštovanje prema vibracijskom sjaju unutar te biljke.

JOAN BELLO

Nema komentara:

Objavi komentar